15 czerwca 2012 r. podczas otwarcia VI Lubelskich Targów Książki zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wręczono po raz piąty Wawrzyny Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego, w dorocznym konkursie na piękną i wartościową publikację dotyczącą regionu lubelskiego. Wśród nagrodzonych książek znalzały się publikacje pracowników KUL.


Metryka brygidek lubelskichGłówną nagrodę i prestiżowy laur w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne otrzymała książka pt. Metryka brygidek lubelskich, będąca krytyczną edycją źródłową opracowaną przez ks. dr. Jarosława R. Marczewskiego, adiunkta w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych, Metodologii i Nauk Pomocniczych KUL. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL.

 

 

 

 

Wojewodztwo lubelskie w powstaniu listopadowymLauretaką zaś w kategorii Lubelszczyzna - wydawnictwo monograficzne - została książka dr. Jana Skarbka, emerytowanego pracownika Instytutu Historii KUL, pt. Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2012, godz. 12:04 - Liliana Kycia