Ksiądz Profesor Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL, kapłan archidiecezji warmińskiej został wybrany przez Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, obradujące 13 września 2012 r. w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Andrzeja Boboli - Kolegium Bobolanum, na przewodniczącego Kolegium (jednogłośnie, na drugą czteroletnią kadencję).


Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce powstało w roku 1998 z inicjatywy kierujących Wydziałami Teologicznymi w Polsce. Zadaniem gremium jest podejmowanie bieżących zagadnień wynikających z obecności teologii na wyższych uczelniach, współpraca z Komisją Episkopatu Polski ds. Nauki, z seminariami duchownymi, wymiana doświadczeń ze współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk, oraz integrowanie współpracy z zagranicznymi uniwersyteckimi ośrodkami teologicznymi. W skład gremium wchodzą dziekani wszystkich dwunastu wydziałów teologicznych: KUL, UKSW, UAM, UMK, UPJPII, UPJPII Tarnów, UO, USz, UŚ, UWM, PWT Warszawa, PWT Wrocław. W ich ramach zatrudnionych jest 121 profesorów tytularnych i 348 doktorów habilitowanych.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 10:13 - Liliana Kycia