Pan mgr Robert Tabaszewski, doktorant w Katedrze Praw Człowieka KUL, zdobył główną nagrodę w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę magisterską. Praca pt. Świadczenie usług  prawnych wyższego rzędu została napisana pod kierunkiem pana dr. hab. Dariusza Dudka, prof. KUL (Katedra Prawa Konstytucyjnego).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 10:00 - Liliana Kycia