17 października 2012 r

zmarła Pani Profesor Małgorzata KITOWSKA-ŁYSIAK – historyk i krytyk sztuki, wieloletnia wykładowczyni Instytutu Historii Sztuki KUL, człowiek wyjątkowej osobowości.
Pani Profesor była kierownikiem Katedry Historii Sztuki Współczesnej. Jej naukowe zainteresowania koncentrowały się na sztuce współczesnej, jest autorką wielu prac dotyczących powojennej sztuki figuratywnej i piśmiennictwa o sztuce, w tym wielu tekstów poświęconych twórczości (przede wszystkim plastycznej) Brunona Schulza, którego twórczością zainteresowała się już na studiach, zbierając materiały do poświęconej mu pracy magisterskiej. W 2003 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Była cenionym wykładowcą prowadzącym zajęcia dotyczące sztuki polskiej po 1945 roku.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 października. Msza św. w Kościele Akademickim KUL, pogrzeb na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:31 - Anna Kowalczyk