4 czerwca 2010 r.

zmarł Ks. Prof. Józef Turek, Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, żarliwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody oraz relacji między nauką, filozofią i religią, niestrudzony Nauczyciel akademicki, gorliwy Kapłan, niezmordowany Spowiednik, całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą, Człowiek wrażliwy, pracowity i skromny.
Urodził się 18 września 1946 r. w Naszacowicach, zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie.
Był Kierownikiem Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.), prodziekanem Wydziału Filozofii KUL (1999-2002, 2008-2009), wykładowcą filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca – msza św. w Kościele Akademickim KUL, nabożeństwo żałobne w Naszacowicach, msza św. w Podegrodziu i pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:43 - Anna Kowalczyk