30 kwietnia 2009 r.

zmarł Kazimierz Górski, profesor sztuk muzycznych, wybitny dyrygent, chórmistrz, muzykolog i pedagog. Człowiek o wyjątkowej wrażliwości artystycznej, przyjaciel młodzieży i mistrz wielu pokoleń chórzystów. Prowadził bogatą działalność artystyczną, przez niemal 40 lat kierował chórami lubelskimi, w tym Chórem Akademickim KUL w latach 1971-1998.
Wychowanek Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, absolwent Instytutu Muzykologii KUL i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (dyrygentura), pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Muzykologii KUL (1976-1998), wykładowca na UMCS (od 1980 r.).
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 maja w Kościele Akademickim KUL, zmarły został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Odejście śp. Profesora Kazimierza Górskiego jest wielką stratą dla przyjaciół i środowiska artystycznego Lublina.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 14:50 - Anna Kowalczyk