8 listopada 2008 r.

zmarła Prof. Ewa Jabłońska-Deptuła historyk, inicjatorka badań nad historią kobiety i rodziny, popularyzatorka wiedzy historycznej, działaczka Solidarności. Żona, matka i babcia, kobieta wielkiego serca i głębokiej wiary. Była przykładem społecznego zaangażowania i mądrego patriotyzmu.
Urodziła się 3 lutego 1931 r. w Warszawie, zmarła 8 listopada 2008 r. w Lublinie. Kierując Katedrą Historii Kultury Polskiej była inicjatorką badań nad historią kobiety i rodziny oraz nad dziejami polskich zgromadzeń zakonnych w XIX wieku. Występowała jako rzeczoznawca w procesach beatyfikacyjnych polskich kandydatów na ołtarze. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk. W latach 1981-89 przewodniczyła Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. W roku 1982 była internowana w Gołdapi. Była członkiem Komisji ds. Rodziny przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”, współorganizatorką ruchu „Solidarności Rodzin”. Była związana duchowo ze środowiskiem Lasek.
15 listopada w Kościele Akademickim KUL odprawiona została msza święta żałobna. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 15:01 - Anna Kowalczyk