Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony JM Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL.

 

Uroczystego wręczenia orderu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona Wojewoda Lubelski Pani prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc w dniu 6 czerwca 2013 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 13:43 - Liliana Kycia