Kierunek Teologia prowadzony przez KUL zajął I miejsce w rankingu kierunków studiów 2013 przygotowanym przez Perspektywy.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, godz. 14:52 - Liliana Kycia