Dr Grzegorz Adam Skrobotowicz z Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL został laureatem konkursu pt. Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (przypadającego 17 października) oraz Tygodnia Mediacji (obchodzonego w dniach 14 do 18 października 2013 r.). Wręczenie nagrody odbędzie się w Prokuraturze Generalnej dn. 16 października 2013 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013, godz. 15:31 - Liliana Kycia