Prof. Barbara Chyrowicz SSpS - filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to: metaetyka, argumentacja w etyce, struktura dylematów moralnych, bioetyka.
Jest autorką ponad stu publikacji naukowych z zakresu etyki i bioetyki, m.in. „Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku”, „Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki”, „O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania” – w 2009 r. książka ta otrzymała nagrodę im. Józefa Tischnera. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism „Ethos” oraz „Logos i Ethos”, redaktorem serii wydawniczej „Etyka i technika”.
Należy do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Komitetu Bioetycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Central & East European Association of Bioethics, Papieskiej Akademii Pro Vita oraz Göerres Gesellschaft.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej w 1921 r., jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Jest nadawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, m.in. za wybitną twórczość naukową.