Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Moskwa, Pucharek kiduszowy

 • photo 692
 • photo 693

x

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: pucharek kiduszowy
  • Datowanie: 4 ćw. XIX w. (1877 ?)
  • Miejsce powstania: Rosja, Moskwa
  • Technika: grawerowanie
  • Materiał: srebro złocone
  • Wysokość (cm): 6.6
  • Średnica (cm): 4.8
  • Sygnatura: znaki: 1) imienny bardzo zatarty – być może M.A. – Aleksiejew, czynny w Moskwie w 2 poł. XIX w.; 2) urzędu probierczego w Moskwie – inicjały probierza Wiktora Sawinkowa (cyrylicą) czynnego w ostatniej ćwierci XIX w., pewnie potwierdzone w latach 1886-1888, poniżej rok: 18[77]?, oznaczenie próby srebra 84 zołotniki, godło probierni moskiewskiej - św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem; 3) słabo czytelny – zapewne powtórzenie (innym znacznikiem) godła probierni moskiewskiej
  • Pochodzenie: dar Olgi i Tadeusza Litawińskich z 1986 r.
  • Literatura:
   • Sienkiewicz J.W., Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 114, poz. 17.
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 106.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL VI-704
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Anna Fic-Lazor

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona