System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce

Katedra Prawa Handlowego KUL oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają 3 grudnia 2013 r. do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce - gmachu Senatu RP.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Biurem Senatorskim pod adresem biuro@grzegorzczelej.pl do dnia 28 listopada 2013 r.

 

Program:


10.00 Otwarcie konferencji
Słowo wstępne prof. KUL Andrzeja Herbeta oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Małych i
Średnich Przedsiębiorstw senatora Grzegorza Czeleja


10.20 dr hab. Adam Opalski, prof UW: Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ujawniania danych o
przedsiębiorcach w KRS

 

10.45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL: Systemowe aspekty rejestracji przedsiębiorców

 

11.10 dr hab. Monika Tarska INP PAN, UKSW: Zakres kognicji sądu rejestrowego w sprawach rejestracji
spółek kapitałowych

 

11.35 Przerwa

 

12.00 dr Marek Leśniak UWr: Interoperacyjność rejestrów przedsiębiorstw w Europie - możliwości i zagrożenia wynikające z Dyrektywy 2012/17/UE - w sprawie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek z dnia 13 czerwca 2012 r.

 

12.25 dr Paweł Zdanikowski KUL: Postępowanie rejestrowe - propozycje zmian


12.50 Dyskusja


Podsumowanie:
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw: senator Grzegorz Czelej

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, godz. 10:57 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2013-11-27