Aktualności / Wydarzenia

Sukces KUL w prestiżowym rankingu światowych uczelni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako jedyna uczelnia z Lublina znalazł się na liście najlepszych uczelni na świecie według prestiżowego rankingu Times Higher Education (THE) Impact Rankings. Zestawienie ocenia uczelnie pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs – Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- To dla KUL prestiż i wyróżnienie z kilku powodów. Przede wszystkim do tego rankingu nie można się zgłosić samodzielnie. Instytucja organizująca dostrzegła KUL i wybrała nas, jako uczelnię, które spełnia kryteria rankingu. Zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni jako uniwersytet użyteczny społecznie z perspektywy ONZ - podkreśla prof. Beata Piskorska, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

To szósta edycja rankingu. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się na pozycji 1201-1500. Autorzy zestawienia ocenili 2 152 uniwersytety ze 125 krajów/regionów. Są to uczelnie wyróżniające się swoim zaangażowaniem w rozwiązywaniu najbardziej “palących” wyzwań na świecie, między innymi związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska czy wzrostem gospodarczym. Autorzy rankingu wzięli po uwagę m. in. poziom nauczania, jakość badań naukowych czy perspektywy międzynarodowe uczelni.
Ranking ma charakter prospołeczny i ukazuje w jaki sposób uczelnie nie tylko poprzez swoją działalność naukową i dydaktyczną wpisują się w ważne cele społeczne Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Określa się także organizację uczelni, przepisy wewnętrzne, przepisy równościowe, socjalne, medyczne, opiekę dla studentów, współpracę z samorządem, ze szkołami – wylicza ks. prof. Marcin Składanowski, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Uniwersytetu KUL. - Została dostrzeżona nasza działalność naukowa, i dydaktyczna, ale także organizacja uczelni, przepisy wewnętrzne, troska o studentów i pracowników. To elementy wpisujące się w cele ONZ - dodaje ks. prof. Składanowski.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony w 1918 roku, jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Obecnie uniwersytet posiada siedem wydziałów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, w tym: teologię, filozofię, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i zdrowie oraz prawo, prawo kanoniczne i administrację. KUL prowadzi także studia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie i położnictwie. Od 11 lat uniwersytet realizuje studia dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie, w ramach Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. To innowacyjny projekt na skalę Europy.

Większość kierunków studiów prowadzona jest w języku polskim, jednak dzięki współpracy w ramach programu Erasmus+, uczelnia oferuje również wybrane kursy w języku angielskim dla studentów zagranicznych. Studenci mają również możliwość poznawania języków, w tym chińskiego, łaciny, greki czy hebrajskiego. Znana od wielu lat Szkoła Języka i Kultury Polskiej to miejsce, w którym obcokrajowcyi mogą uczyć się języka polskiego, jednocześnie zaznajamiając się z polską kulturą.

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka.