Pani Nina Sobczyszczak i Pana Bartłomiej Martys, studenci KUL zajęli I miejsce w finałowej rozgrywce Olimpiady Wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, godz. 15:17 - Liliana Kycia