Jest nam miło poinformować, że na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Pan Prof. Dr hab. Sławomir Partycki, Kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 10:29 - Liliana Kycia