Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor KUL w latach 2004-2012, otrzymał Honorowe Obywatelstwo Żarnowa, w dowód uznania za wybitne osiągnięcia i zasługi dla nauki oraz kultury chrześcijańskiej, a w szczególności dla Gminy Żarnów.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014, godz. 09:50 - Liliana Kycia