Aktualności / Wydarzenia

Zmarł ks. prof. Remigiusz Popowski SDB

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 maja zmarł ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, wieloletni profesor KUL.

 

 

Ś.P. Ksiądz Profesor dr hab. Remigiusz Popowski SDB

 

urodzony 10 marca 1936 r. w Jasionnej
zmarł 15 maja 2014 r. w Lublinie

 

Profesor zwyczajny
Emerytowany Pracownik Instytutu Filologii Klasycznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
długoletni Kierownik Katedry Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1989-1993
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1993-1999
wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa i literatury greckiej,
w szczególności leksykografii i semantyki Nowego Testamentu oraz Septuaginty

członek Towarzystwa Naukowego KUL,
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego,
Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk,
w latach 1992-1998 zastępca przewodniczącego
Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego,
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego
wieloletni Przewodniczący Lubelskiego Koła PTF

odznaczony nagrodą
Ministra Edukacji Narodowej za Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta
nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - FENIKS Diamentowy
za przekład Septuaginty.

 

Ceniony badacz i nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń filologów,
człowiek wielkiej dobroci i życzliwości,
wielki miłośnik górskich wędrówek

 


Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 19 maja o godz. 11.00
w Kościele Akademickim KUL.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy Świętej

na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

Polecamy śp. Księdza Profesora modlitwie 

Requiescat in pace…

 

 

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej
Pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk Humanistycznych
Społeczność Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przyjaciele i Uczniowie