Papież Franciszek mianował ks. dr Piotra Pasterczyka, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultorem Papieskiej Rady

ds. Kultury.

 

Ks. dr Piotr Pasterczyk jest wykładowcą w Katedrze Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993, uzyskawszy na KUL magisterium z teologii dogmatycznej na podstawie pracy "Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein", napisanej pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W latach 1995-1997 odbył studia w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie.

W roku 1997 napisał pracę magisterską z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta: "Der Persnonenbegriff bei Hans-Eduard Hengstenberg". W latach 1997-2003 odbył studia filozofii i teologii na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bryzgowijskim a w roku 2001 obronił pracę doktorską w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake: "Theologie des kirchlichen Amtes". "W roku 2004 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie napisanej pod kierownictwem prof. Günthera Figala pracy: Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos".

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2014, godz. 11:36 - Liliana Kycia