K-GozdzKs. prof. Krzysztof Góźdź, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Dogmatów został 23 września 2014 r. nominowany przez papieża Franciszka na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 30 osobowym gremium jest jedynym Polakiem.

 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, została ustanowiona przez Pawła VI w 1969 roku. Jest działającą w ramach Kurii Rzymskiej ekspercką komisją naukową, podlegającą Kongregacji Nauki Wiary. Jej zadaniem jest opracowywanie i proponowanie rozstrzygnięć ważnych i trudnych problemów teologicznych. Komisję tworzy zespół naukowców z całego świata, wyróżniających się wiedzą teologiczną. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 osób – są mianowani przez Ojca Świętego na pięcioletnią kadencję. Ich kandydatury są zgłaszane przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i konsultowane z poszczególnymi Konferencjami Episkopatów.

 

Ks. prof. Krzysztof Góźdź komentując nominację powiedział: „Mianowanie mnie przez Ojca Świętego na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej traktuję jako ogromne wyróżnienie. Jest to nie tylko wyróżnienie konkretnej osoby, ale także instytucji, w tym przypadku tej, w której pracuję i prowadzę badania naukowe, a więc Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To wyraz zaufania, za które jestem wdzięczny”.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014, godz. 08:28 - Liliana Kycia