Miło nam poinformować, że pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, z Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL, na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich, otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe (w tym za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014, godz. 12:48 - Liliana Kycia