Agnieszka Banicka otrzymała nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego za pracę magisterską "Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady fair play. Na podstawie literatury przedmiotu" napisanej na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem ks. dr. hab. prof. KUL Jana Szymczyka.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2015, godz. 18:31 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak