Dr Piotr Mamcarz z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL oraz Paweł Potakowski – Prezes KUL Creative sp. z o.o. i Pełnomocnik Rektora KUL ds. komercjalizacji wiedzy, zostali laureatami rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce - "TOP 500 Innovators". Zwycięzcy konkursu jeszcze w tym roku wyjadą na dziewięciotygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w USA lub University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Wszystko po to, by uczyć się od najlepszych jak prowadzić innowacyjne badania naukowe zgodne z potrzebami odbiorców, a następnie wprowadzić produkt badań na rynek.
Program "TOP 500 Innovators" obejmuje wizyty studyjne i staże w zagranicznych firmach nastawionych na komercjalizację wyników badań naukowych oraz zajęcia z praktykami – przedsiębiorcami. Uczestnicy będą także mieli możliwość popracowania nad rozwijaniem kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, czy rozwiązywanie konfliktów.
Do czwartej edycji programu wpłynęło 319 aplikacji z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, na zagraniczne staże zakwalifikowanych zostało 180 osób. Oprócz oceny formalnej kandydaci przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której oceniane były: aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.


Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015, godz. 12:36 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak