Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II funkcjonuje od 2004 r., została powołana na miejsce Zakładu Psychologii Przemysłowej. Jej kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Biela.

W Katedrze podejmowane są badania z zakresu psychologii organizacji, zarządzania, szkoleń, a także psychologii środowiskowej i sportu. W ramach zajęć dydaktycznych realizowane są przedmioty specjalizacji psychologii organizacji i zarządzania. Z Katedrą związani są również doktoranci przygotowujący swoje rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Bieli.

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół następujących tematów:
- Psychologia organizacji: spostrzeganie zmian organizacyjnych, źródła oporu wobec zmian, tożsamość organizacyjna, kultura organizacyjna, zaangażowanie organizacyjne, przemiany kultury pracy.
- Zachowania społeczne: zachowania agoralne, dialog społeczny, negocjacje, postawy wobec środowiska naturalnego i ich zmiana, przywiązanie do miejsc.
- Psychologiczne mechanizmy zachowań uczestników rynku pracy (młodzież, bezrobotni, pracownicy, pracodawcy): przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy, przedsiębiorczość, szkolenia, migracja zarobkowa
- Postawy wobec pieniądza: struktura, uwarunkowania, zmiany.
- Zagadnienia podejmowania decyzji: dodele sytuacji decyzyjnej, rola informacji w podejmowaniu decyzji, stres decyzyjny, style podejmowania decyzji.
- Skalowanie wielowymiarowe w psychologii: podstawy teoretyczne i zastosowania metody.

- Metodologia analizy stanowiska pracy: Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy, jego zastosowania i modyfikacje.
- Psychologia sportu: znaczenie percepcji i uwagi, kształtowanie odporności psychicznej, rywalizacja sportowa vs agresja.

 

Typeset.io is an authoring and collaboration solution for researchers. It offers an editor designed for research writing that simplifies version control and collaboration, automates formatting, and publishes instantly in multiple formats. We recommend this software to everyone. https://typeset.io/

 

Pracownicy:
prof. dr hab. Adam Biela

dr hab. prof. KUL Bohdan Rożnowski

dr Grzegorz Kida
dr Jacek Sobek
dr Mariusz Wołońciej

dr Piotr Mamcarz
Strony internetowe poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce obok

 

Współpracownicy:  

prof. John Raven
prof. dr hab. Augustyn Bańka
prof. Bogdan Pietrulewicz
płk. dr Janusz Ślusarski
dr Dorota Bryk
dr Nikodem Żukowski

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021, godz. 15:22 - Piotr Mamcarz