Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II funkcjonuje od 2004 r., została powołana na miejsce Zakładu Psychologii Przemysłowej. Jej kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Biela.

W Katedrze podejmowane są badania z zakresu psychologii organizacji, zarządzania, szkoleń, a także psychologii środowiskowej i sportu. W ramach zajęć dydaktycznych realizowane są przedmioty specjalizacji psychologii organizacji i zarządzania. Z Katedrą związani są również doktoranci przygotowujący swoje rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Bieli.

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół następujących tematów:
- Psychologia organizacji: spostrzeganie zmian organizacyjnych, źródła oporu wobec zmian, tożsamość organizacyjna, kultura organizacyjna, zaangażowanie organizacyjne, przemiany kultury pracy.
- Zachowania społeczne: zachowania agoralne, dialog społeczny, negocjacje, postawy wobec środowiska naturalnego i ich zmiana, przywiązanie do miejsc.
- Psychologiczne mechanizmy zachowań uczestników rynku pracy (młodzież, bezrobotni, pracownicy, pracodawcy): przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy, przedsiębiorczość, szkolenia, migracja zarobkowa
- Postawy wobec pieniądza: struktura, uwarunkowania, zmiany.
- Zagadnienia podejmowania decyzji: dodele sytuacji decyzyjnej, rola informacji w podejmowaniu decyzji, stres decyzyjny, style podejmowania decyzji.
- Skalowanie wielowymiarowe w psychologii: podstawy teoretyczne i zastosowania metody.

- Metodologia analizy stanowiska pracy: Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy, jego zastosowania i modyfikacje.
- Psychologia sportu: znaczenie percepcji i uwagi, kształtowanie odporności psychicznej, rywalizacja sportowa vs agresja.


Pracownicy:
prof. dr hab. Adam Biela

dr hab. prof. KUL Bohdan Rożnowski

dr Grzegorz Kida
dr Jacek Sobek
dr Mariusz Wołońciej

dr Piotr Mamcarz
Strony internetowe poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce obok

 

Współpracownicy:  

prof. John Raven
prof. dr hab. Augustyn Bańka
prof. Bogdan Pietrulewicz
płk. dr Janusz Ślusarski
dr Dorota Bryk
dr Nikodem Żukowski

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, godz. 10:23 - Piotr Mamcarz