Międzynarodowy projekt badawczy pracowników Wydziału Filozofii został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights będzie realizowany we współpracy polsko-niemieckiej NCN/DFG w ramach programu Beethoven. Głównymi autorami projektu po stronie polskiej są dr Robert Trypuz i dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL jako kierownik projektu. Po stronie niemieckiej - Olivier Roy z Uniwersytetu w Bayreuth. Projekt został wybrany spośród blisko 100 projektów z różnych dziedzin szeroko rozumianej humanistyki.

 

Szczegóły