Król Hiszpanii Filip VI Burbon i kard. Antonio María Rouco Varela złożyli listowne gratulacje dr. hab. Cezaremu Taracha, prof. KUL za długoletnią i pełną sukcesów pracę naukową w obszarze hispanistyki i wydanie hiszpańskojęzycznej wersji Gorzkich Żali pt. Amargas lamentaciones. Tłumaczenie polskiego nabożeństwa jest wyrazem wdzięczności papieżowi Franciszkowi - wywodzącemu się ze sfery i kultury języka hiszpańskiego - za kanonizację św. Jana Pawła II. 

 

Kolejną osobą, która przesłała podziękowania jest Pedro Pablo Kuczynski, Prezydent Republiki Peru.

 

 

List gratulacyjny od króla Hiszpanii

List gratulacyjny od króla Hiszpanii - tłumaczenie na język polski
List gratulacyjny od kard. Vareli

List gratulacyjny od kard. Vareli - tłumaczenie na język polski

List gratulacyjny od Prezydenta Peru