Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 stycznia 2016 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2016, godz. 12:29 - Dawid Florczak