6 kierunków studiów na KUL otrzymało certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Program ma na celu wyróżnienie kierunków, które nie tylko proponują nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia, ale również kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

 

Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 80 kierunków studiów I i II stopnia oraz podyplomowych. W gronie najwyżej ocenionych znalazły się kierunki studiów na KUL:

  • filologia romańska – studia II stopnia (Wydział Nauk Humanistycznych),
  • praca socjalna – studia I stopnia (Wydział Teologii),
  • studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego (Wydział Nauk Społecznych),
  • studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (Wydział Nauk Społecznych),
  • studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych (Wydział Nauk Społecznych),
  • studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych).

 

O przyznaniu certyfikatów „Studia z Przyszłością” decydowała komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz reprezentantów środowisk gospodarczych, m.in. menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści. Eksperci badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe programów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami.

 

Znak Jakości Studia z Przyszłością otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas Gali Finałowej Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, która odbyła się 16 marca w Warszawie.

 

Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego otrzymały także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

 

Fragmenty uzasadnień przyznania wyżej wymienionym kierunkom certyfikatów Studia z Przyszłością.
Galeria

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016, godz. 15:13 - Dawid Florczak