Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Romańskiej KUL) została powołana w skład Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Nominacji w dniu 27 kwietnia 2016 r. dokonał Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zgodnie z nowymi przepisami Komisja będzie głównym koordynatorem systemu poświadczania znajomości języka polskiego. Obok specjalistów z zakresu języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego zasiądą w niej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Rady Języka Polskiego.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy nominacji.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 14:58 - Dawid Florczak