sto lat harcerstwaZ radością informujemy, że publikacja "Sto lat harcerstwa", której współautorem jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL została wyróżniona w  9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Publikacja otrzymała tytuł Książki Roku w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku".

 

Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Jego celem jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych. W konkursie mogły wziąć udział prace wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. 

 

Plebiscyt odbywał się w dwóch kategoriach: „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Najlepsza książkasto lat harcerstwa 2 popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”. W każdej z nich jury nominowało dziesięć pozycji. Wśród książek popularnonaukowych wyróżniono dwie pozycje: nagrodę jury otrzymała praca Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”, natomiast czytelnicy w głosowaniu internetowym najwięcej głosów oddali na książkę „Sto lat harcerstwa” Wojciecha Hausnera i Marka Wierzbickiego. Publikacja w przystępny sposób opisuje dzieje ruchu harcerskiego na przestrzeni lat. Można się zapoznać na stronie pamiec.pl, gdzie dostępna jest bezpłatnie  w formatach: PDF, MOBI, EDU.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:15 - Leszek Wojtowicz