Z przyjemnością informujemy, że wykładowcy KUL o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv. oraz ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD zostali wybrani do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Komisja orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, godz. 09:33 - Leszek Wojtowicz