kacper sakowiczKacper Sakowicz, absolwent filozofii i doktorant KUL, wieloletni działacz Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum", a także stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został wyróżniony Złotą Nagrodą im. prof. Mieczysława Gogacza za pracę magisterską pt. "Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia". Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 19 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Składamy gratulacje!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 12:23 - Leszek Wojtowicz