Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza. Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić książkę  „Normalne logiki pozycyjne” napisaną wspólnie z drem hab. Tomaszem Jarmużkiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książkę opublikowało Wydawnictwo KUL.

 

Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza to nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Ma na ceku wyłonienie wybitnych monografii naukowych z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i filozof Jan Łukasiewicz, jeden z twórców Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor logiki trójwartościowej i notacji polskiej.

 

W pierwszej edycji konkursu zostały wyróżnione zostały dwie publikacje wydane w 2015 roku: główną nagrodę otrzymała książka „Dualities for Structures of Applied Logic” (zespół: Ewa Orłowska, Anna Maria Radzikowska, Ingrid Rewitzky), natomiast wyróżnienie zostało przyznane monografii „Normalne logiki pozycyjne".

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 11:36 - Leszek Wojtowicz