WPPKIAUbiegłoroczni absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Blisko 60% osiągnęło wynik pozytywny. Oznacza to, że WPPKiA znalazł się w ścisłej czołówce jednostek naukowych najlepiej przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje.

 

Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, jak co roku, wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Z grona 290 absolwentów, którzy ukończyli w 2016 r. studia na kierunku prawo, aż 57,2 % osób przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą), a 21,4 % - do egzaminu na aplikację ogólną. Oznacza to, że w zestawieniu uwzględniającym 38 jednostek naukowych kształcących na kierunku Prawo pod względem zainteresowania aplikacjami prawniczymi zajęli oni odpowiednio: 4 miejsce (aplikacje korporacyjne) i 1 miejsce (aplikacja ogólna).

Miło nam poinformować, że absolwenci rocznika 2016 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 57,8% zdających, to jest 96 osób, osiągnęło wynik pozytywny. Ogólnopolski, średni współczynnik zdawalności wyniósł 41,2 %. Tym samym nasz WPPKiA KUL uplasował się w ścisłej czołówce jednostek naukowych najlepiej przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje - 6 miejsce wśród 38 jednostek (z minimalnymi różnicami procentowymi do wyższych lokat) i poprawił lokatę o 6 pozycji.

Bardzo dobre rezultaty nasi absolwenci osiągnęli również podczas egzaminu wstępnego do elitarnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Spośród kandydatów, którzy ukończyli studia na naszym Wydziale, aż 11 osób zakwalifikowało się na aplikację ogólną, co dało nam 6 miejsce w kraju. W rankingu zdawalności w zależności od typu studiów KUL zajął 5 miejsce w kraju.

Wreszcie w ramach egzaminu wstępnego na aplikację ogólną nasi absolwenci zajęli 3 miejsce w kraju pod względem ilości uzyskanych punktów za rozwiązanie kazusu z dziedziny prawo karne.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 09:35 - Leszek Wojtowicz