Nagrodfy FENIKSStowarzyszenie Wydawców Katolickich po raz kolejny przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie ponownie uznanie jury zyskała praca osób ze środowiska akademickiego KUL. Nagrody zostały wręczone 1 kwietnia 2017 r. na zakończenie Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.

 

Nagrodą główną wyróżnieni zostali Ludmiła i Stanisław Gryglowie. Prof. Stanisław Grygiel jest absolwentem studiów doktoranckich na KUL. Stopień doktora pod kierunkiem ks. prof. Karola Wojtyły uzyskał w 1965 r.

 

W kategorii „Nauki kościelne” FENIKSA otrzymała Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, praca zbiorowa pod red. prof. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN. Natomiast wyróżnienie zostało przyznane Nowej encyklopedii chrześcijaństwa, pracy zbiorowa pod red. ks. prof. Henryka Witczyka, Wydawnictwo Jedność.

 

W kategorii „Duchowość” nagrodę otrzymało wydawnictwo Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II. Indeksy, pod red. Edwarda Gigilewicza i s. Loyoli Marii Opiela (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, BDNP) oraz Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego pod red. siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela.

 

Wyróżnienie w kategorii „Edytorstwo” zdobyła książka Bolesław Leśmian, Skrzypek opętany, odczytanie z rękopisu, opracowanie i posłowie Dariusz Pachocki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

W kategorii „Tłumacz” nagrodę otrzymał przekład Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Apsines. Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego, wstępami poprzedził, przetłumaczył i komentarzami opatrzył Henryk Podbielski. Przedmowa i redakcja naukowa K. Narecki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016. Natomiast wyróżniona została książka Amalariusz z Metzu, Dzieła, T. I. Święte obrzędy Kościoła, przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.

 

Wyróżnienie w kategorii „Seria wydawnicza” (dzieła zebrane) otrzymały Monografie i studia z filozofii realistycznej, red. nauk. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Arkadiusz Gudaniec (Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu).

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 10:59 - Leszek Wojtowicz