Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL już po raz szósty otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację szkoleń dla nauczycieli szkół polskich w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Warsztaty metodyczne dla około 200 nauczycieli i dyrektorów szkół polskich odbywać się będą od maja do listopada 2017 r. w Chicago, Michigan, Nowym Jorku, Montrealu, Edmonton, Glasgow i Edynburgu. Projekt „O Polsce, po polsku, wśród Polaków” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

 

Nowością tegorocznego programu będą wykłady dla rodziców, dyrektorów szkół i działaczy środowisk polonijnych uświadamiające nadrzędną potrzebę nauczania języka w procesie propagowania polskiej kultury. Praktyka pokazuje, że żeby móc w pełni korzystać z bogactwa polskiej kultury trzeba rozwijać sprawność czytania i pisania, a samo rozmawianie po polsku i wychowanie w polonijnym środowisku nie wystarcza. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych szkoleń dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz nauczycieli uczących w języku polskim za granicą. Już od 2003 roku prowadzi dla nich szkolenia metodyczne, warsztaty merytoryczne i indywidualne konsultacje.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, godz. 14:17 - Leszek Wojtowicz