Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek z Instytutu Prawa KUL weźmie udział w projekcie „Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW)”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Justice Programme. Liderem projektu jest Uniwersytet w Maastricht (Holandia), a partnerami: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Rechtbank Amsterdam (Holandia), De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgia), The Court of Appeal of Ireland (Irlandia), Metropolitan Tribunal (Węgry), Ministerul Justitiei (Rumunia). Wartość całego projektu wynosi 445 772,70 EUR.

Celem projektu jest usprawnienie wydawania i wykonywania europejskich nakazów aresztowania wydawanych in absentia (czyli w postępowaniu prowadzonym pod nieobecność oskarżonego) oraz wzmocnienie zasady wzajemnego zaufania między organami sądowymi państw członkowskich w związku z procedurą europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Ma to usprawnić funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń o pozbawieniu wolności i wzmocnić gwarancje proceduralne w toku procedury ENA.

 

Drugi projekt: „Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie” został przygotowany przez dr Edytę Chomentowską z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych KUL. Projekt, wspófinansowany przez Kancelarię Senatu RP, będzie realizowany we współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Wartość całego projektu to 54 463 zł, w tym dotacja 51 363 zł.

Uzyskane dofinansowane pozwoli na digitalizację części zbiorów kartograficznych przechowywanych w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie. W pierwszej kolejności będą to najstarsze mapy z XVIII i XIX w. oraz unikatowe mapy działań militarnych z okresu walk kampanii wrześniowej 1939 r. Działania te przyczynią się do poprawy ochrony cennych zbiorów oraz ułatwią korzystanie z nich bez potrzeby sięgania po oryginały, dzięki zamieszczeniu ich na stronie internetowej instytutu.

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, godz. 15:24 - Katarzyna Bojko