Marcin BubiczWłaśnie zakończył się proces wyboru kandydatów w ramach programu Ambasador Karier UE na rok akademicki 2017/2018, w wyniku którego nominowano 11 studentów z polskich uczelni, a wśród nich znalazł się kolejny utalentowany młody człowiek z  KUL – Marcin Karol Bubicz, student ekonomii oraz europeistyki w języku angielskim.

 

Odbędzie on szkolenie przygotowujące do pełnienia roli Ambasadora Karier UE  w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo jako jeden z dwóch kandydatów został zaproszony na koszt Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) do uczestnictwa w szkoleniu w Brukseli. A od października będzie promować w Lublinie możliwości odbywania praktyk i staży oraz możliwości zatrudnienia w organizacjach i instytucjach UE.

 

W Polsce wiedza na temat możliwości rozwoju jakie daje Unia Europejska i jej instytucje jest znikoma. Pokutuje przekonanie, że praca w Brukseli jest poza zasięgiem, tylko dla prawników lub tłumaczy. Ale czy na pewno tak jest? Oczywiście, że nie. Ten mit obala funkcja jaką jest Ambasador Karier Unii Europejskiej. To program zainicjowany w roku 2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), którego głównym celem jest zainteresowanie studentów przygotowaniem się do konkursów i podjęciem pracy zawodowej w instytucjach unijnych. Co roku EPSO w połowie marca ogłasza nabór na stanowisko Ambasadora Karier UE na wybranych polskich uczelniach.

 

Kim dokładnie jest Ambasador Karier UE?

"Ambasadorowie Karier UE” działają na terenie swoich macierzystych uczelni, udzielają informacji nt. staży, przygotowań i przebiegu konkursów EPSO,  organizują spotkania ze studentami, z udziałem  urzędników UE i reprezentują EPSO na terenie Polski. W ramach współpracy z MSZ  wraz z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej realizują cykle spotkań i wykładów otwartych poświęconych karierze w UE. W tym zakresie współpracują także z Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

 

Przypomnijmy, że Marcin Bubicz nie jest pierwszym studentem KUL, który będzie Ambasadorem Kariery UE. Wcześniej funkcję tę pełniły Natalia Wysocka oraz Agnieszka Szeszel.

 

Wszystkim studentom zainteresowanym pełnieniem roli Ambasadora w przyszłym roku polecamy artykuł, który przybliży specyfikę funkcji Ambasadora. Już dziś zachęcamy do przystąpienia do programu w kolejnej edycji i wypróbowania swoich sił oraz zdobycia cennego doświadczenia oraz nowych kompetencji! Więcej informacji w Biurze Karier KUL.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, godz. 11:07 - Leszek Wojtowicz