Z przyjemnością informujemy, że dr Marta Buk-Cegiełka, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz kierownik studiów podyplomowych, została ekspertem w zespole do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

 

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego celem jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. Zostaną one przygotowane przez MNiSW we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska pracowników oświaty oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Programy będą określały podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów. Dr Marta Buk- Cegiełka jest jednym z 9 ekspertów reprezentujących środowisko akademickie.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2017, godz. 09:31 - Leszek Wojtowicz