Przygotowana na Wydziale Nauk Humanistycznych pod kierunkiem dr hab. Marzeny Góreckiej, prof. KUL, praca doktorska dr Beaty Domagały "Deutsche Barockmystik als ein grenzűberschreitendes Phänomen" / "Mistyka niemieckiego baroku – fenomen ponad podziałami" otrzymała Nagrodę Konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskiej, niemieckiej i luksemburskiej. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 8 grudnia b.r.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 09:15 - Leszek Wojtowicz