Z radością informujemy, że na wniosek Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus. Nagrodzona praca "Przedłużanie życia jako problem moralny", powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL.


Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 15:10 - Leszek Wojtowicz