Nagrody Prezesa Rady Ministrów, jakie dziś wręczam Wam – wybitnym polskim naukowcom i artystom – to powody do dumy oraz szanse na rozsławienie polskiego dorobku w Europie i na świecie. Wasze, uhonorowane dziś osiągnięcia, stanowią bowiem istotny wkład w rozwój szeregu dziedzin – od nauk humanistycznych, społecznych i artystycznych, przez przyrodnicze, biologiczno-rolnicze i medyczne, aż po dyscypliny ścisłe i techniczne. Wierzę, że wyróżnienia te staną się przepustką do błyskotliwej kariery dla tych, którzy stoją u jej progu, a takich właśnie – młodych i utalentowanych – osób, jest wśród laureatów bardzo wiele. […]

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

Warszawa 26 października 2017 r.

 

 

 

Z radością informujemy, że na wniosek Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus

 

Nagrodzona praca, pt. Przedłużanie życia jako problem moralny, powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL.

 

Księdzu Doktorowi i Siostrze Profesor
serdecznie gratulujemy!

 

Ks. dr Marcin Ferdynus otrzymał Nagrodę Prezes Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Przedłużanie życia jako problem moralny. Autor podejmuje w niej niezwykle interesującą i aktualną dyskusję na temat moralnych aspektów przedłużania życia ludzkiego. Swoje analizy umiejscawia w samym centrum toczącej się debaty bioetycznej. Specyfiką poruszanej w pracy problematyki jest to, że dotyczy ona nie tylko pojedynczej techniki medycznej bądź też sytuacji klinicznej, ale kluczowych obszarów współczesnej medycyny. Zapełnianie luki między dyscyplinami wiedzy, zwłaszcza między etyką a medycyną, staje się coraz ważniejsze. Udało się to w tej bardzo potrzebnej pracy. Stanowi ona nie tylko interesujący, rzetelny i dobrze udokumentowany materiał do wykorzystania na zajęciach z bioetyki, ale proponuje również śmiałe rozwiązania dylematów moralnych.

 

więcej o nagrodzonej rozprawie doktorskiej»

 

photo serwis 

www.premier.gov.pl

 

Gala wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów
za wyróżnione dokonania naukowe, dorobek naukowy i artystyczny

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 19:31 - Andrzej Zykubek