Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w imieniu Prezydenta RP wręczył 13 grudnia 2017 r. absolwentowi KUL Wojciechowi Zajączkowskiemu nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Chińskiej Republice Ludowej.

 

Wojciech Zajączkowski jest absolwentem studiów historycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1987) oraz doktorem nauk humanistycznych. W latach 1991-94 pracował w Kancelarii Senatu oraz Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 1994-98 był dyrektorem programu Forum Europy Środkowo-Wschodniej w Fundacji Batorego.  Od 1998 do 2000 r. był radcą w Ambasadzie RP w Moskwie, a w latach 2000-2004 w Ambasadzie RP w Kijowie. Po powrocie do centrali MSZ pełnił kolejno funkcje: zastępcy dyrektora Departamentu Europy (2004-2006), dyrektora Departamentu Polityki Wschodniej (2006-2007) i zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (2008). W 2008 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję ambasadora RP w Rumunii, a w latach 2010-2014 ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Od 2014 był dyrektorem Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej MSZ.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 12:24 - Leszek Wojtowicz