Genius Univeristatis dla KULPo raz pierwszy w historii działania promocyjne KUL zostały dostrzeżone na arenie ogólnopolskiej. Przygotowana z okazji jubileuszu uczelni impresja filmowa „Od 100 lat jest KUL” otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis 2018 w kategorii video online. Oceniając film członek konkursowego jury Jacek Szlak powiedział: „Film bardzo dobrze oddaje wartości katolickiej uczelni. Mocno podkreślono w nim także aspekt tworzenia wspólnoty. Dopasowany do marki, emocjonalny i podkreślający dziedzictwo uczelni”.

 

W siódmej edycji konkursu na najlepsze kampanie rekrutacyjne w siedmiu kategoriach wzięło udział 46 szkół wyższych, które przedstawiły 126 prac. Oceniając je jury brało pod uwagę nowatorstwo pomysłu, spójność z wartościami uczelni, czytelność i przyjazny charakter przekazu, wartość artystyczną i umiejętny dobór narzędzi.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, godz. 14:45 - Katarzyna Bojko