Konferencja Episkopatu Podczas odbywającego się w Warszawie 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL (Instytut Teologii Moralnej) został wybrany Przewodniczącym Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Z kolei ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL (Katedra Teologii Pastoralnej) stanął na czele Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

 

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej) został konsultorem Komisji Maryjnej, a ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk został zatwierdzony na funkcji przewodniczącego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

 

Wcześniej Prorektor KUL ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL został mianowany ekspertem reprezentującym Komisję Wychowania Katolickiego KEP w pracach Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz Podkomisji ds. Katechezy Rady Konferencji Biskupów Europy.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 10:50 - Leszek Wojtowicz