profhw_120

 

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Wykształcenie:

-ur. 29 października 1955, Danków k. Włoszczowy

- święcenia kapłańskie: 26.05.1979;

- doktor habilitowany w zakresie biblistyki Studia: WSD w Kielcach, 1978 - magisterium (KUL)

- licencjat i doktorat (1985 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), licencjat nauk biblijnych i tzw. "annus ad doctoratum" (Papieski Instytut Biblijny w Rzymie - 1986-1991)

- 1997 - habilitacja (Wydział Teologii KUL)

- 1999 - tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, 12.10.2004 - jako pierwszy profesor KUL odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.
 
Książki:

1. Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, Lublin 2003;
2. Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Kielce 2011
3. Kościół Syna Bożego, Kielce 2012;
4. Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła, Kielce 2015;
5. Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Kielce 2015;

 

Redakcja naukowa wielkich dzieł:
– Nowy Słownik Teologii Biblijnej, Kielce 2017;
- Nowy Leksykon Biblijny, Kielce 2015.

 

Założyciel i redaktor naczelny półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae”
– od 2002 roku do dziś ukazało się 32 numery i łatwo dostępna wersja internetowa

 
Artykuły – 160 artykułów w czasopismach naukowych: The Biblical Annals, Ruch Biblijny i Liturgiczny, Zeszyty Naukowe KUL, Verbum Vitae, Studia Thelogica Varsaviensia, Studia Śląskie i inne

 

Działania:

- we wrześniu 2005 roku powołał do istnienia stowarzyszenie „Dzieła Biblijne im. Jana Pawła II”; zatwierdzone przez KEP w roku 2008 i ustanowione „ogólnopolskim stowarzyszeniem kościelnym”; jest jego przewodniczącym;

- w roku 2007 zainicjował na falach Radia Maryja stałą audycję „Szukając Słowa Bożego”, a w Tv Trwam cykliczny, nadawany co tydzień przez wiele lat program „W namiocie Słowa”;

- w roku 2009 zainicjował wraz z moderatorami Dzieła Biblijnego ogólnopolski Tydzień Biblijny, który otwiera Niedziela Biblijna;

- w listopadzie 2009 roku papież Benedykt XVI powołał go do Papieskiej Komisji Biblijnej; jest współautorem dokumentu „Prawda i natchnienie Pisma świętego” (2014); aktualnie uczestniczy w pracach nad dokumentem poświęconym antropologii biblijnej;

- w roku 2011 zorganizował Pierwszy Kongres Biblijny w Warszawie w dn. 28-30.09 pod hasłem: „Biblia kodem kulturowym Europy”. Głównym gościem kongresu był ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;

- od 2008 do 20016 roku był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL; nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną z Papieskim Instytutem Biblijnym oraz Uniwersytetem Urbaniańskim w Rzymie; zainicjował sympozja naukowe pod hasłem: Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne na KUL-u;

- w roku 2012 powołał do istnienia Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który prowadzi wykłady z zakresu interpretacji Pisma świętego w Tv Trwam (na żywo); wcześniej był odpowiedzialny za prowadzenie tzw. Namiotu Słowa (wraz ze studentami bibliści z Dzieła Biblijnego wyjaśniali wszystkie księgi Pisma świętego, tzw. lechio continua – w oparciu o „Biblię dla każdego”);

- w roku 2013 zainicjował codzienny program „Słowo życia” na antenie Tv Trwam, który prowadzi wraz z biblistami Dzieła Biblijnego z innych ośrodków akademickich w Polsce;

- w roku 2014 wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich; w latach 2006-20016 był wiceprzewodniczącym SBP;

- od roku 2015 patronuje konkursowi biblijnemu dla alumnów Seminariów Duchownych w Polsce;

- w kwietniu 2017 roku zorganizował Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego z udziałem p. Beaty Szydło, Prezesa rady Ministrów RP; podejmuje starania, aby inicjatywa ta stała się corocznym świętem Biblii w rodzinach, szkołach i parafiach w Polsce, w którym aktywnie uczestniczą nowoczesne media: telewizja, radio, internet;

- 17-18 listopada 2016 wziął udział w IX Międzynarodowym Kongresie Katolicy i ekologia: woda dobrem wspólnym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod patronatem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, gdzie wygłosił referat pt. „Woda: dar Boży. Perspektywa biblijna”.
- w dniach 24-25 listopada 2017 r.  uczestniczył w dwudniowym, X Kongresie Międzynarodowym „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod patronatem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, gdzie wygłosił referat pt. „Ewangelia Jezusa Chrystusa gwarantem suwerenności narodów”.
- w dn. 6 grudnia 2017 roku wziął udział w seminarium naukowym Wydziału Filozofii UPJP 2 w Krakowie jako uczestnik dyskusji panelowej nt. Biblia i filozofia; udział wzięli prof. Tadeusz Gadacz, o. prof. Andrzej Kłoczowski; ks. abp dr hab. M. Jędraszewski; ks. prof. dr hab. H. Witczyk.

 

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2017, godz. 11:22 - Marcin Zieliński