Pracownicy naukowi WPPKiA: dr hab. Marek Dobrowolski, prof. KUL oraz dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji.

 

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Do jej kompetencji należy opiniowanie projektów dokumentów rządowych, przede wszystkim projektów ustaw i założeń projektów ustaw.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018, godz. 11:16 - Leszek Wojtowicz