Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Głowadr Anna Pytlak otrzymały granty w konkursie Narodowego Centrum Nauki  na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

Dr Anna Głowa będzie realizować projekt Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”, a dr Anna Pytlak  „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 12:10 - Leszek Wojtowicz