Konferencja „Wyzwania współczesnego samorządu terytorialnego”

Instytut Administracji oraz Koło Naukowe Studentów Administracji zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnego samorządu terytorialnego”, która odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 10.00 w Collegium Iuridicum, sala CI-300.

 

Program Konferencji:

 

10.00 – Otwarcie Konferencji, uroczyste powitanie gości:

  • dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych
  • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Dziekan WPPKiA
  • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - Dyrektor Instytutu Administracji
  • Robert Gębal - Prezes Koła Naukowego Studentów Administracji

10.20-10.35 – Bartosz Janik, doradca wojewody lubelskiego - „Współpraca administracji rządowej z samorządową

10.35-10.50 - Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - „Rozwój regionu

10.50-11.05 - dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin - „Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego

11.05-11.20 - Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka - „Współczesny samorząd gminny

11.20-11.35 - dr Yuriy Hofman, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) - „Samorząd lokalny na Ukrainie: zasady podziału administracyjno-terytorialnego

11.35-11.50 - dr Anton Demczuk, Prodziekan Wydziału Prawa, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) -  „Złączone organy terytorialne jako podmioty stosunków cywilno-prawnych

11.50-12.05 - dr Julia Fidria, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) - „Kierunki współpracy organizatorów samorządu terytorialnego i policji narodowej Ukrainy

12.05-12.20 - dr Swietłana Buławina, docent Katedry Teorii i Historii Państwa i Prawa, dr Mikołaj Filipowycz, docent Katedry Politologii, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) - „Stosunki organów władzy państwowej a organizacji społecznych mniejszości narodowych: analiza prawna lat 1920-1930

12.20 – Dyskusja, podsumowanie Konferencji

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, godz. 15:02 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-10-12