Z radością informujemy, że wydziały filozofii i teologii KUL, w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, uzyskały dofinansowanie w wysokości 11 742 500 zł na projekt „Filozofia  i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”. Środki przeznaczone są na rozwój naukowy filozofii i teologii uprawianych na KUL, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału naukowego, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną, a także na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, 2019-2022. Kierownikiem projektu jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 10:42 - Katarzyna Bojko